търсене Услуги при заявка "VIP Теми по математика" в града Пловдив

0
VIP Теми по математика

bazar.bg 5 Пловдив

Теми по математика, давани на приемен изпиот във всички вузове за времето от 1958 до 1980 година. Дадени са решенията само на задачите по геометрия.

03.10|04:16

0
Разработени теми за държавен изпит по Макроикономика бакалавър

www.olx.bg Пловдив

Комплекта съдържа напълно разработени теми + графики и обяснения за държавен изпит по Макроикономика по следния конспект: Конспект за държавен изпит на специалност Макроикономика образователно-квалификационна степен „Бакалавър”, випуск 2018 г. 1. Предмет, обхват и методи на икономикса. Основни теоретични икономически модели 2. Пазар и пазарен механизъм 3. Поведение на потребителя. Оптимизиране на потребителския избор 4. Фирмена теория и производство в краткосрочен период 5. Производство и технологичен избор на фирмата в дългосрочен период 6. Разходи, приходи и печалба на фирмата 7. Поведение на фирмата на съвършено конкурентен пазар 8. Поведение на фирмата на несъвършено конкурентен пазар – чист монопол 9. Олигопол и монополистична конкуренция 10. Факторни пазари 11. Пазар на труда 12. Капиталов пазар и пазар на земята 13. Общо пазарно равновесие и ефективност на конкуренцията 14. Функционални дефекти на пазара и икономическа роля на държавата 15. Национален пазар. Равнище на икономическата активност 16. Динамика на икономическата активност 17. Макроикономическо равновесие 18. Модел на дългосрочния икономически растеж 19. Краткосрочни колебания. Модел на съвкупното търсене 20. Фискална политика 21. Бюджет и фискална политика 22. Пари и парична политика 23. Фискална и парична политика при икономика на пълна заетост 24. Пари, лихвен процент и доход /моделът IS-LM/ 25. Модел на отворена икономика /моделът Мъндел-Флеминг/ 26. Потребление и спестяване в дългосрочен период 27. Инвестиционно търсене 28. Монетаризъм и рационални очаквания 29. Пълен макроикономически модел. Инфлация и безработица 30. Теория на международната търговия 31. Външнотърговска политика 32. Международен валутен пазар 33. Анализ на външноикономическите потоци 34. Европейска икономическа интеграция

12.11|19:51

0
Уроци по математика

www.olx.bg Пловдив

Предлагам уроци по математика за ученици от 3 до 8 клас.. Индивидуален подход към всяко дете - 45 min. 15.00 лв.

19.09|13:31

0
Уроци по математика , физика и химия

www.olx.bg Пловдив

Давам уроци по математика за 5,6, 7 клас. Урока е с продължителност 60 минути и струва 15 лева. Уроци по физика и химия.Урока е с продължителност 60 минути и струва 15 лева.

27.10|21:38

0
Пловдив Уроци по математика 4-12клас

bazar.bg 8 Пловдив

Предлагам индивидуални уроци по математика за ученици от 4 до 12 клас.

16.09|00:34

0
Уроци по математика,Физика и химия

bazar.bg Пловдив

За всеки желаещ да запълни пропуските си или да научи нещо ново по математика, физика и химия,както и да затвърди получените знания. Също така подготовка за матури и кандидатсване. За повече информация на тел. 0893475979 ,0877878231- Татяна

20.09|20:34

0
ВИСША МАТЕМАТИКА - ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ И РЕШАВАНЕ НА КУРСОВИ РАБОТИ

bazar.bg Пловдив

ВИСША МАТЕМАТИКА - ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ И РЕШАВАНЕ НА КУРСОВИ РАБОТИ Предстои Ви труден изпит по висша математика. Имате нужда от квалифицирана помощ, за да се справите със задачите от матрици, детерминанти, граници, производни, интеграли и други. Доверете се на БГ Тривиум. Ще ви помогнем за възможно най-кратко време да се справите с това предизвикателство. За контакти: тел. 0884 520 650; 0896 850 536 Адрес: гр.Пловдив, ул. “4-ти януари” 23, ет.1 /до баня Старинна/

19.09|23:32