търсене Услуги при заявка "VIP Теми по математика" в града Пловдив

0
Разработени теми за държавен изпит по Макроикономика бакалавър

www.olx.bg Пловдив

Комплекта съдържа напълно разработени теми + графики и обяснения за държавен изпит по Макроикономика по следния конспект: Конспект за държавен изпит на специалност Макроикономика образователно-квалификационна степен „Бакалавър”, випуск 2018 г. 1. Предмет, обхват и методи на икономикса. Основни теоретични икономически модели 2. Пазар и пазарен механизъм 3. Поведение на потребителя. Оптимизиране на потребителския избор 4. Фирмена теория и производство в краткосрочен период 5. Производство и технологичен избор на фирмата в дългосрочен период 6. Разходи, приходи и печалба на фирмата 7. Поведение на фирмата на съвършено конкурентен пазар 8. Поведение на фирмата на несъвършено конкурентен пазар – чист монопол 9. Олигопол и монополистична конкуренция 10. Факторни пазари 11. Пазар на труда 12. Капиталов пазар и пазар на земята 13. Общо пазарно равновесие и ефективност на конкуренцията 14. Функционални дефекти на пазара и икономическа роля на държавата 15. Национален пазар. Равнище на икономическата активност 16. Динамика на икономическата активност 17. Макроикономическо равновесие 18. Модел на дългосрочния икономически растеж 19. Краткосрочни колебания. Модел на съвкупното търсене 20. Фискална политика 21. Бюджет и фискална политика 22. Пари и парична политика 23. Фискална и парична политика при икономика на пълна заетост 24. Пари, лихвен процент и доход /моделът IS-LM/ 25. Модел на отворена икономика /моделът Мъндел-Флеминг/ 26. Потребление и спестяване в дългосрочен период 27. Инвестиционно търсене 28. Монетаризъм и рационални очаквания 29. Пълен макроикономически модел. Инфлация и безработица 30. Теория на международната търговия 31. Външнотърговска политика 32. Международен валутен пазар 33. Анализ на външноикономическите потоци 34. Европейска икономическа интеграция

12.11|19:51

0
Теми за държавен изпит по " Бизнес мениджмънт " Европейски колеж Пловдив/София

bazar.bg 50 Пловдив

Продавам теми за държавен изпит по специалност " Бизнес мениджмънт" Европейски колеж Пловдив/София. Темите са качени на диск написани по програма Уърд. Използвана е литературата от конспекта

14.01|23:47

0
Уроци по математика

www.olx.bg Пловдив

Подготовка за изпити/матури след 7 - 11 клас, 1 астрономически час - 15 лв

12.01|15:51

0
Уроци по математика

bazar.bg 15 Пловдив

Марияна Станкова телефон 0877963421 Уроци по математика за: - текуща подготовка 1-12 клас - кандидатстване след 7-ми клас - зрелостни и кандидат-студентски изпити след 12-ти клас - висша математика Четиридесет години успешна дейност в частната подготовка с доказана във времето много добра методика. Цени - средно 15 лева на учебен час (различните варианти - по договаряне)

25.11|17:27

0
Уроци по математика

bazar.bg 25 Пловдив

Магистър математик с доказана репутация, подготвя ученици от 1 до 12 клас. Висша математика за студенти. Блок 2 учеб.часа - 25 лв. Разработена система от тестове за НВО. Отлични и видими резултати! Тел. 0896119758- Георги Христов Известно име в сектора по математика.

16.12|10:56

0
Уроци по математика , физика и химия

www.olx.bg Пловдив

Давам уроци по математика за 5,6, 7 клас. Урока е с продължителност 60 минути и струва 15 лева. Уроци по физика и химия.Урока е с продължителност 60 минути и струва 15 лева.

27.10|21:38