търсене книги и списания при поискване "Кратка българска енциклопедия в 5 тома"

  • >> Следващото

0
Кратка българска енциклопедия в 5 тома

bazar.bg 50

В отлично състояние, без разкъсани или изгубени части. Цената е за 5-те тома, не се продава на части.

20.01|15:38

0
Кратка българска енциклопедия в пет тома. Том 1-5

www.olx.bg 23 Левски

Кратка българска енциклопедия в пет тома. Том 1-5. Отлично състояние.

06.03|13:09

0
Малая советская енциклопедия 11т и Кратка българска енциклопедия

www.olx.bg 50 Варна

Много запазени Съветската енциклопедия- 50 лв за всички томове Българската енциклопедия- 40 лв за петте тома Не се продават отделни томове. Може само или едната или другата поредица.

26.02|14:34

0
Кратка българска енциклопедия 1-5 том

www.olx.bg 25 София

Продавам много запазени енциклопедии.Цената е и за 5 тома.Издателство на БАН 1963-1969 г.С твърди корици.

11.03|12:30

0
Кратка българска енциклопедия

www.olx.bg 40 Разград

Много подробна енциклопедия в 5 тома

17.03|19:28

0
Съвременна българска енциклопедия 5 тома

www.olx.bg 85 Аврен

Съвременна българска енциклопедия 5 тома

01.02|19:59

0
Българска енциклопедия на братя Данчови в 2 тома

www.olx.bg 17 Горна Оряховица

Книгите са нови с меки корици.На първи том има леки забележки на корицата в горния край/вижда се на снимката/. Цената е за двата тома.

21.03|17:50

0
БЪЛГАРСКА ЕНЦИКЛОПЕДИя

bazar.bg 30 Пловдив

Издание на : Б. А. Н.Съвсем като нова е

24.01|19:33

0
История на новата българска литература в 5 тома 1930-36г Б.ПЕНЕВ

www.olx.bg 99 София

История на новата българска литература - Боян Пенев .Първо издание в 4 тома.Том1-1930г; том2-1933г.; том3-1933г.;том4- 1936г.(в две части)

20.02|22:08

0
Продавам 5 томна българска енциклопедия

www.olx.bg 30 София

Продавам 5 томна българска енциклопедия, БАН, 30 лв.

14.04|09:26

0
БЪЛГАРСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА НАРОДНАТА МЕДИЦИНА И ЗДРАВЕТО

bazar.bg 10

Автор проф.Христо Мермерски. - 99-те най-лечебни билки у нас - Народна медицина-болести, симптоми и рецепти - Зеленчуците плодовете и гроздето - Млякото и млечните продукти - Медът и медните продукти - Суровоядството и соколечението - Храните и лекарствата, които ни разболяват

12.04|16:50

0
Първа българска енциклопедия на братя Данчови

bazar.bg 40 Стара Загора

Първа българска енциклопедия на братя Данчови.В един том с 1700 страници на включени над 60 000 термина, обяснението на които е актуално и днес. Има термини, които липсват в следващите издания на българските енциклопедии, както и в пиратските издания след 1990 г на енциклопедията на двамата братя. Екземпляра има забележки видни на снимките,липсват някой страници отпред и от зад.За това и цената е такава.Това е първото оригинално издание. ВИЖТЕ И ДРУГИТЕ НИ ОБЯВИ!!!

17.03|13:58

0
Енциклопедия България - 6 тома

www.olx.bg 30 София

Енциклопедията е в много добро състояние.

18.03|07:41

0
Илюстрована семейна енциклопедия в 16 тома

www.olx.bg 140 Бургас

Богато илюстрована семейна енциклопедия в 16 тома. Автор - Дорлинг Киндерсли. Томовете на енциклопедията са голям формат с твърди корици. Енциклопедията съдържа над 12 000 цветни снимки и илюстрации; 5000 изчерпателни статии в помощ на училищните проекти. В съставянето и са взели участие повече от 30 автори експерти, консултанти и сътрудници. Общият брой страници на всички томове е 1025. Като том 16 представлява справочен раздел, предметен показалец и географски справочник, който обединява всички останали томове. Томовете не се продават поотделно, а само като колекция. Общата цена е 140 лв.

05.04|19:50

0
16бр. /тома Голяма Енциклопедия на Страните

bazar.bg 100

16бр. тома Голяма Енциклопедия на Страните с твърди корици и гланцирани страници, илюстровани. Чисто нови!

28.03|23:42

0
История на новата Българска литература в 4 тома том 3: Българската литература през втората половина

bazar.bg 10

Автор: Боян Пенев Издателство: Български писател Година: 1977 Страници: 678 Корица: Твърда корица Състояние: отлично Език: Български

19.03|16:04

0
Кратка История на България

bazar.bg 10

Кратка История на България Книгата е с твърди корици

01.04|09:52

0
България - кратка география, Любомир Динев, Кирил Мишев

bazar.bg 8 София

Състояние: много добро Категория: География и науки за Земята Издателство: Наука и изкуство Година: 1969 Cтраници: 310 Забележка: Здраво и чисто книжно тяло - отвътре. Незначително захабен външен вид. Налични бройки: 1 Език: Български Град на издаване: София Размери: 205/260/32 мм Съдържанието по глави - накратко: *Предговор...3 -България на географската карта. -Политически граници и географско положение. *Физикогеографска среда...17 *Наши планини...59 *Низини, равнини, полета...99 *Население и селища...135 *Стопанскогеографският лик на България...167 *По-големи градове и туристически обекти...235 -Югозападна България...235 -Северна България...257 -Южна България...279 -Българско черноморие...297 Книгата съдържа таблици и множество снимков материал.

26.02|18:22

0
Голяма Съветска енциклопедия Большая советская енциклопедия ссср

www.olx.bg 4 София

всички 51 тома +ежегодниците супер състояние Второ издание 1957г цената е за един том!!!

21.01|21:32

0
Българска литература

bazar.bg 48

Българска литература Книгоиздателство "Хемусъ" реши да издаде този каталогъ-наржчникъ, не само за да представи списъкъ на книгитЪ, които е издало или които може да достави, но и за да даде възможность на българския читатель по-непо-срЪдствено и точно да се запознае съ живота на ония, които сж творили и творятъ нашата култура. Тази задача на книгоиздателство "Хемусъ" ще се разбере лесно, като се знае, че то се стреми да бжде главна централа на хубавата българска книга, — институтъ за разпространяване здравит-fe плодове на родната култура, както и на образцовит-fe класически творби въ старата и нова литература на всички културни народи. "Хемусъ" не е само търговско предприятие, което дири лесни печалби;—въ неговата работа участвуватъ и много съображения отъ чисто нравствено и обществено-възпитателно естество. Затова въ складовет-fe на "Хемусъ" никога никой не ще намЪри книги съ леко, сензационно или съ съмнителна идейна стойность четиво. Ние издаваме преди всичко родна художествена литература и то въ размЪръ, какъвто не знае никой другъ български издатель. И (това е вече известно на всички, които жив%ятъ съ българската книга) "Хемусъ" не издава много лесно. Въ него иматъ достжпъ само писатели съ безспорни заслуги и съ установено име. На второ мЪсто, следъ българска художествена литература, "Хемусъ" издава литературни и научни помагала за учители и за ученици отъ всички възрасти. Заедно съ тия помагала, въ особена серия — "ВЪчни спж.тници" — нашето издателство дава въ хубави, първокласни преводи класическит-fe произведения на чуждитЪ литератури, които се изучаватъ въ училището, или които сж играли значителна роль въ духовното развитие на човечеството. Съ всички тия издания "Хемусъ" стана пръвъ помощникъ и на нашето училище, на нашето образование. Ние държимъ на разположение на българския учитель и ученикъ най-хубавит-fe детски книги, учебници, речници на всички модерни езици и помагала за всички степени на училището. Все въ услуга на българското училище и на културата ни изобщо, "Хемусъ" издава три списания — "Детска радость", "Учителска практика" и "Златорогъ", гдето сътрудничатъ първи наши писатели и педагози и гдето се бди най-внимателно за духовното значение на печатаните творби. И като централа "Хемусъ" разпространява само книги съ неоспорвани ценности, — книги, които ще иматъ трайно и положително влияние надъ българския читатель. Този каталогъ обема предимно българската художествена литература. Постепенно, ние ще дадемъ подобни наржчници и за другитЪ дЪлове отъ книги, които издаваме: — детски, педагогически, преводенъ. БиографскитЬ и библиографски данни за българскит-fe писатели събра и подреди г. Георги Константиновъ. Неговото желание б^ше да представи писателит-fe по хронологията на rfex-ното рождение и да даде за тЪхъ колкото може повече данни, но бързината въ печатането и други нЪкои технически спънки не позволиха да се разполага съ много мЪсто и да се спази предвиде-ниятъредъ навсЪкжде. При второ издание всичко ще се поправи и разшири. Тогава ще сло-жимъ биографии и на други нЪкои писатели, които сега сж изпуснати не съ умисълъ. Книги по този каталогъ се доставятъ направо отъ книгоиздателство "Хемусъ", ñ. Д. — София, ул. "Солунъ" № 2 и отъ книжарит-fe въ София и провинцията — представители на "Хемусъ". Читалища, училища, обществени библиотеки и частни лица могатъ да си доставятъ книгит-fe направо отъ "Хемусъ" при следните условия: 1. Винаги въ брой, или съ наложенъ платежъ. 2. Съ наложенъ платежъ изпълняваме по-ржчки, само когато сж за повече отъ 200 лева. 3. Отстжпъ правимъ само за поржчки по-големи отъ 100 лв. 4. ПощенскитЪ разноски по изпращането на книгитЪ сж наши за всички поржчки. 5. Суми за "Хемусъ" се превеждатъ най-лесно и най-евтино чрезъ нашата пощенска чекова смЪтка 607. Такава имаме при всички т. п. станции. 6. Годишниятъ абонаментъ на сп. Зла-торогъ е 120 лв., на сп. Детска радость — 40 лв., на сп. Учителска практика 60 лв. Настоятелите на т-Ьзи списания получаватъ за своя трудъ 20°/0. КНИГОИЗДНТЕЛСТВОТО *** БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА БИОГРАФСКИ И БИБЛИОГРАФСКИ ДАННИ ЗА БЪЛГАРСКИТЪ ПИСАТЕЛИ /СЛЕДЪ БИОГРАФИЧНИТЕ И БИБЛИОГРАФИИТЕ СВЕДЕНИЯ, СЪ ЧЕРНИ БУКВИ СЖ ИЗРЕДЕНИ КНИГИТЕ ОТЪ ВСЕКИ ПИСАТЕЛЬ, КОИТО МОЖЕ ДА ДОСТАВИ ХЕМУСЪ. ПОСОЧЕНИ СЖ ПОСЛЕДНИТЕ ЦЕНИ НА ВСЕКА КНИГА./ ХЕМУСЪ * СОФИЯ Забележка: Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано. П. с. к!БЗ Българска-литература

29.01|14:41

0
Българска литература

bazar.bg 5

Български запазени книжки, всяко по 5 лева.Включва Карло Гата Верди, Стършел на Етел Войнич, Фараон Ехнатон, Калина Малина, Донкихот, Под Игото, Играчка плачка, хората не раждат войници, Химия за 10-ти клас, Златно сърце.

02.04|20:41

0
Българска етнография. Кн. 1 / 1975

bazar.bg 1350

Българска етнография. Кн. 1 / 1975 СЪДЪРЖАНИЕ Българска етнография Год. I • к н. 1 • София. 1975 Българска академия на науките Етнографски институт и музей Към нов етап в българската етнографска периодика.................3 Веселин X аджиниколов — Етнографската наука в България пред сериозни задачи ......8 Делчо Тодоров — Развитие и задачи на етнографското изучаване на нашата социалистическа съвременност............................25 Съобщения Вера Ковачева- Занаятчийски марки по някои медни съдове от XVII— XVIII в...................35 Минко Г абровски — Кръвната жертва на Коледа (по материали от Разградски окръг) .........50 Народи и раси Армин Ейне (ГДР) — Из историята на лужицките сорби в ГДР .... 55 Музейно дело ЖивкаСтаменова — Народният етнографски музей в Пловдив ... 65 Рецензии, отзиви, книгопис РайнаПешева — Ю. В. Бромлей. Этнос и этнография. М., 1973 .... 7ô МарияВелева — Хр. Вакарелски. Етнография на България. С., 1974 . . 79 Научен живот Т атянаКолева — Етнографската наука на Третия международен конгрес за изучаване на Югоизточна Европа............................82 ДетелинаМоскова — Първи международен симпозиум по проблемите на социалистическия бит и култура............................86 Стоян Генчев — Втора международна конференция на славянските етнографи ...........90 Марина Черкезова — Научна конференция по време на Третия събор „Пирин пее“........................93 О1. Българска етнография. Кн. 1 / 1975

29.01|22:14

0
Учебници по Българска филология

www.olx.bg 5 Враца

Използвани,много запазени.Зачеркнатите са вече продадени.

29.01|05:22

0
Българска историческа библиотека

bazar.bg 8

Българска историческа библиотека

28.02|09:46

0
Българска историческа библиотека. Том 1

bazar.bg 48

Българска историческа библиотека. Том 1 СЪОБЩЕНИЯ "Българска историческа библиотека" благодари най-почтително на: * Г-НЪ АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВЪ, министъръ-председатель ; * Г-НЪ АТАНАСЪ БУРОВЪ, министъръ на ВъншнигЬ работи и изповеданията ; * Г-НЪ ВЛ. МОЛЛОВЪ, министъръ на ФинансиитЪ ; * Г-НЪ СЛАВЕЙКО ВАСИЛЕВЪ, министъръ на Благоустройството ; * Г-НЪ Д-РЪ ЙОСИФЪ ФАДЕНХЕХТЪ, адвокатъ, София ; * Г-НЪ ПРОФ. ЯНАКИ МОЛЛОВЪ, нар. представитель, София; * Г-НЪ ХР. Н. ТЪПЧИЛЕЩОВЪ, др-во "Сингеръ", София- * Г-НЪ КИРО ТОМОВЪ, строитель-предприемачъ и инду-стриалецъ, София; * Г-НЪ ГЕОРГИ БАИРОВЪ, София ; * Г-НЪ ВЕЛЮ МОЩЕВЪ, др-во "Фурниръ", София; * ПОЧИТ. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НА ПОЩИТЪ, ТЕЛЕГРАФИТЪ И ТЕЛЕФОНИТЕ., София ; * ПОЧИТ. БЪЛГАРСКА ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА, София ; * ПОЧИТ. КРАЛСКА ЛЕГАЦИЯ НА С. X. С. КРАЛСТВО, София, (3 абонамента); * ПОЧИТ. НАРОДНО ОСИГУРИТЕЛНО ДР-ВО "БАЛКАНЪ", КЛОНЪ "ПОЖАРЪ", София, и * ПОЧИТ. БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА БАНКА, София, които ни удостоиха съ високата честь да се абониратъ за свръхлуксозния тиражъ отъ първата годишнина на Библиотеката. "Българска историческа библиотека" благодари най-почтително на: * НЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО СВ. СЛИВЕНСКИ МИТРО-ПОЛИТЪ Г. Г. ИЛАРИОНЪ, Сливенъ ; * Г-НЪ Д-РЪ АЛЕКС. ГИРГИНОВЪ, адвокатъ, София ; * Г-НЪ СТ. СТЕФАНОВЪ, народенъ представитель, инду-стриалецъ, Сливенъ; * Г-НЪ Д-РЪ ХАР. ОРОШАКОВЪ, народенъ представитель и Соф. общ. съветникъ, София ; * Г НЪ ПЕТЪРЪ БЯТОЛОВЪ, търговецъ, София ; * Г-НЪ ПЕТКО ДИЧЕВЪ, София ; * Г-НЪ М. МИШЕВЪ, адвокатъ, Неврокопъ ; * Г-НЪ НИКОЛЯ ЗЛЯТЯРСКИ, юрисъ-консултъ на Български Банка, София ; * Г-НЪ ДИМИТЪРЪ ПЯВЛОВЪ, предприемачъ-строитель, София ; * Г-НЪ КИРИЛЪ НИКОЛЧЕВЪ, аптекарь, с. Златарица, Еленско ; * Г-НЪ КЯПИТЯНЪ ТОДОРОВЪ КРУМЪ, 3-о пртилер. отделение, Пловдивъ; * Г-НЪ БУКО БЯКИШЪ, търговецъ, София ; * Г-НЪ ЯСЕНЪ МЯРКОВЪ, шивачъ, София, и * ПОЧИТ. X. ОСНОВНО НЯР. У-ЩЕ "в. Е. ЯПРИЛОВЪ", София (2 абонамента), които ни удостоиха съ високата честь да се абониратъ за свръхлуксозния тиражъ отъ втората годишнина на Библиотеката. **** Позволяваме си да спремъ вниманието на нашит-fe настоятели и абонати върху условията, при които ставать записванията за "История на българитЪ", отъ д-ръ К. Иречекъ, "Книга за българския народъ", отъ И. Раичъ и първата годишнина на Библиотеката, които условия сж подробно обяснени въ приложеното къмъ настоящия томъ съобщение. По поводъ запитванията на нЪкои свои приятели, "Българска историческа библиотека" има честь да съобщи на всичкитЬ си настоятели и абонати, че тя н%ма нищо общо съ всевъзможнитЪ подражания, които се организиратъ или биха се организирали по нейно подобие. "БЪЛГЯРСКЯ ИСТОРИЧЕСКЯ БИБЛИОТЕКЯ" / БЪЛГАРСКА ИСТОРИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА РЕДАКТОРИ: Проф. Д-р-ь В. Н. ЗЛАТАРСКИ, Проф. Д-р-ь П. НИКОВЪ СЪТРУДНИЦИ: Проф. Мих. Ярнаудовъ, д-ръ В. Бешевлиевъ, проф. П. Бнцилли, проф. П. М. Богаевски, д-ръ Ив. Велковъ, проф. Г. П. Геновъ, Минко Геновъ, проф. Светоз. Георгиевъ, проф. протоиер. Ив. Гошевъ, проф. Д. Дечевъ, Л. Доросиевъ, проф. Н. Иширковъ, проф. Гавр. И. Кацаровъ, Ив. Кеповъ, д-ръ В. Киселковъ, полковникъ Леонъ Ламушъ (Парижъ), проф. Нндре Мазонъ (Парижъ), В. Миковъ, проф. Л. Милетичъ, д-ръ Кр. Миятевъ, проф. Ст. Младеновъ, проф. Хр. Негенцовъ, полковникъ Ник. Недевъ, Ив. Пастуховъ, Раф. По-повъ, проф. М. Г. Попруженко, проф. Ж. Радевъ, Симеонъ Радевъ (Вашингтонъ), проф. Ст. Романски, Бор. Сакжзовъ, д-ръ Ив. Сакжзовъ, проф. Ив. СнЬгаровъ, полковникъ К. Соларовъ, Никола Станевъ, Ив. Стояновъ, Дим. Страшииировъ, проф. Янко Тодоровъ, Юрд. Трифоновъ, Ник. Филиповъ, проф. Богд. Филовъ, проф. протопр. Ст. Цанковъ, проф. д-ръ Фердо Шишичъ (Загребъ), д-ръ Бор. Йоцовъ, t проф. Ив. Д. Шишпановъ, К. Шкорпилъ. ГОДИНА ВТОРА, ТОМЪ ПЪРВИ, 1929 УРЕДНИКЬ-СТОПАНИНЬ СТРАШИМИРЪ СЛАВЧЕВЬ Булев. "ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВТЬ". 37 — СОФИЯ Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

09.03|10:58

0
Алманах Българска литература

bazar.bg 4

Алманах - Българска литература за подготвка на зрелостници и кандидат студенти - 637стр. Учебник , помагалоДобро състояние. Разгледайте и др.учебници в обявите ми. . Изпращам по Еконт с 20% отстъпка от доставката. За др.книги и учебници, моля разгледайте обявите в профила ми.

22.03|12:03

0
Българска затворена свастика

bazar.bg 5 Варна

Българска затворена свастика Производител: Камъче на Късмета Код на продукта: 8404 Наличност: В наличност

23.03|01:40

0
Каталог Българска скулптура

www.olx.bg 47 Русе

Каталогът е издаден от издателство "Български художник" през 1975г. и обхваща периода от освобождението 1878, до 1974г. В него са включени 289 репродукции на най-значимите скулпптори, творили през този период. Към тях са приложени и снимки на авторски подписи на скулптурите върху творбите им. Той съдържа 367стр. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО РЯДКО ИЗДАНИЕ

09.04|07:14

0
Българска любовна лирика

www.olx.bg 10 София

Българска любовна лирика 1976 година 443 страници - над 400 стихотворения. запазена!

21.02|00:11

0
Българска и световна литература - книги

www.olx.bg 3 Тетевен

Продават се различни заглавия от различни автори..Продават се по отделно или цена за всички - 200 лв ! Част от списъка на наличните книги : 1)Дядо Горио - Оноре Дьо Балзак; 2) Приказка за 101 - Никола Русев; 3) Белия зъб - Джек Лондон; 4) Разкази-Иван Вазов 5) Въртоп- Хосе Ривиера 6) Бели пламъци- Илия Богданов; 7) Папеса Йоанна - Емануил Ройдис; 8) Забавно Евангелие- Л.Таксил 9) Като венчален пръстен - Николай Драганов; 10)Основи на политическите занаятия 11) Жената при социализма - Сизане Статкова; 12) Магелан - Стефан Цвайк; 13) Романът на Яворов - Михаил Кремен 14) Мисли и афоризми за възпитението - Издание София 15) Оазис за двама - Ирина Гизарахи; 16) Крадеца джентълмен - Морис Люблан; 17) Кракатит - Карлс Чапек; 18) Живее ли Яшар - Азис Несин 19) Ходене по мъките - Толстой 20) Левачката - Петър Ханке; 21) Излет с майка ми - Г. Воан; 22) Светлина - Ива Файджис 23) Хемингуей Телеграф; 24) Дами канят - Г. Мишев; 25)Загадки - А. Гарбовски 26)Хатънголска балада- Абиш Кикилбаев; 27) Лисици в лозето- Лион фойт Фангер; 28) На белия камък - Антол Франс; 29) КОне препускат в нощта - В. Загорски; 30) Приказки от стари времена- И.Бърлич 31)Живее ли Яшар - А.Несин; 32) Издирва се - А. Адамов; 33) Опасния свят на каролийте - Райко Долекчек 34) Златната роза- К. Паустовски; 35) Безкръвната гилотина - Рене Беноа; 36) Врява и безумство - Уилям Фокнер 37) Случаят Монте Кристо - Енцо Русо 39)Лавината - Макс фон де Грьон 40) Лисици в лозето 2 част ... 41) Луда вода - Х.Калчев; 42) Петото съсловие - Фернандо Камон 43) Характери - Тео Франст; 44 ) Дълъг ден - Банко Банков; 45) Лилиян Хелмон - Може би; 46) Рактойм - Ел Доктороу 47) На другия ден- А. Бек; 48) Господаря на залива - Д. Карст 49) Семейство - П. Брак 50) Народът на прокълнатите крале - Морис Дриун 51) Подземията на Сен жан Дакр - Стефан Дичев 52) Лошото време - П. Гимар 53) Коледни песни - Ч.Дикенс 54) Библиотеката на моя чичо - Рудолф Тюнфер 55) Дядо Горио 2 56) Хотелът край Езерото - А. Брукнер 57) В. Сьомин -3 знак ОСТ 58) История Славянобългарска - П. Хилендарски 59) Историята на артър гордън пим- Е.Алън по 60) Произшествия край старата мелница - Д. Начев 61) Борджиите - Р. Джервизов 62) Пари - Емил Зола 63) Сватба в дъжда - У. Фокнер 64) Обвинение в предумишлено убийство - Н. Казанджиев 65) Градината на мъките - Октав Мирбо 66) Ремарк ерих мария - Сенки в Рая 67) Тримата другари - Р.Е. Мария 68) Гнездо на любовта - Ринг Ларднър 69) Няма нищо по хубаво от лошото време - Б. Райнов 70)Присъдата е изпълнена-М.Морозов 71)Търсене на любовта-Д. Холмс 72) Конника без глава - Майн Рит 73) Просто на шега - Поликаров 74) Бокачо - Чезаре Марки 75) Графиня дьо Монсерьо - А. Дюма 76) 106 Там гдето - М.Семов 77) Величие и падение на кортезанките - Оноре дьо Балзак 78) Голямата сскука - Б. Райнов 79) Султанка - Мълчанка - А.Каралийчев 80) Снежната страна на 1000 жерава- Я.Кавабата 81) Умирай в краен случай, Тайфуни с нежни имена - Б. Райнов 82) Бог Говори на своите деца 83) А.Доде- Приключенията на Т. Тарасконски 84) Мерсия маг дер мот 85) Ангел от ада - А. Найт 86) Път до село - Х. Кацаров 87) Среднощна литургия - Д.Рачев 88) Тъмната история на братовчедката Монсе - Х. Марсе 89 ) Кулинарен Спектър 90) Три дорести коня - М. Хачули 91) Смъртна схватка - И. Прехаска 92) В навечерието - И.С. Тургенев 93) По телеграфа - Ърнест Хемингуей 94) Джозефин бекер - Д. Лондон 95) Тарас булба - Гогол 96) На залез слънце- Н. Со 97) Смъртта на едноръката - В. Улф 98)Шарада - Сандра Браун 99) Когато подраствам - Е.Полиакова 100) Проститутка - Виктор Магрит 101) Воденичарската усойка - Емил Ришбург 102) Сърцето на самотен ловец- Карсън Маккълърс 103)Емануела - Еманюел Арсан 104 ) В Търсене на любовта - Джойс Холмс 105) Сопотски Истории - Иван Нечев 106) Греъм Грийн - Десетият 107) В омаята на преображението -Стефан Цвайг 108) Бялото проклятие - Владимир Санин 109) Знахар - Тадеуш Доленга 110) Морал - Тадеуш Доленга 111) Митова и легенди за съзвездията - Ангел Бонов 112) Моливът - Реймънд Чандлър

11.04|18:09

0
Книги: Българска проза и поезия 6

bazar.bg 6

ПРИ ПОКУПКА НА ТРИ ИЛИ ПОВЕЧЕ КНИГИ - ОТСТЪПКА ПО ДОГОВАРЯНЕ !!! ТК = Твърди корици Снимка 1: Вера Панова - Новели - 6 лв. (ТК) Ивайло Петров - Преди да се родя - 5 лв. (ТК) Словото на Бешков - 8 лв. (ТК) Г. П. Стаматов - Съчинения в два тома. Том 2 - 5 лв. (ТК) Светослав Минков - Избрани произведения. Том 1 - 7 лв. (ТК) Христо Фотев - Литургия за делфините (ПРОД.) Дико Фучеджиев - Прости истории - 4 лв. Здравко Петров - Законно и незаконно родени умове - 5 лв. Снимка 2: Иван Богданов - Синовете на вдовицата. Масонство и масони - 25 лв. Веселин Андреев - Соната за Петя Дубарова - 4 лв. (ТК) Пенка Владимирова - Притичвам под дъжда - 3 лв. Ваня Петкова - Грешница - 4 лв. Йордан Радичков - Прашка. Всички и никой - 3 лв. Георги Марков - Жените на Варшава (ПРОДАДЕНА) Александър Бешков - Свободата на човека - 7 лв. Константин Константинов - Избрани разкази - 8 лв. (ТК) Снимка 3: Павел Вежинов - Везни - 3 лв. Павел Вежинов - Избрани произведения - Том 1 - 5 лв. (ТК) Павел Вежинов - Нощем с белите коне - 5 лв. (ТК) Павел Вежинов - Малки семейни хроники - 3 лв. Павел Вежинов - Втора рота - 4 лв. (ТК) Павел Вежинов - Нощем с белите коне - 3 лв. Пелин Велков / Григор Угаров - Пътуване из родината - 6 лв. (ТК) Петър Китински - Оцелели мъже - 4 лв. (ТК) Снимка 4: Петър Константинов - Последната изповед на майстор Хаджи Георги - 4 лв. Петър Константинов - Пътища на надеждата - 5 лв. (ТК) Павел Спасов - Греховната любов на зографа Захарий - 5 лв. Пейо К. Яворов - Съчинения - Том 1 (ПРОДАДЕНА) Пею Богданов - До брега е близо - 5 лв. Петър Незнакомов - Негова светлост еснафът - 3 лв. (ТК) Снимка 5: Георги Ботев - Процесът "Казино София" (ПРОДАДЕНА) Валентин Георгиев - Ако сме вечни - 3 лв. Георги Величков - От трите страни на барикадата - 3 лв. Димко Димитров - Магазин "Леонардо" - 3 лв. Орлин Василев - Отломки - 9 лв. (ТК) Пенка Владимирова - Лирика - 3 лв. Емил Манов - Синът на директора - 3 лв. (ТК) Габровски шеги (ПРОДАДЕНА) Първа Ку-книга - 5 лв. Георги Георгиев - Илинденското въстание - 4 лв. Георги Караславов - Селкор - 3 лв. Снимка 6: Константин Канев - Юдина ела - 7 лв. (ТК) Пантелей Зарев - Избрани произведения - Том 1 + Том 2 - 15 лв. (ТК) Александър Муратов - Моряк на лодка - 5 лв. (ТК) Михаил Берберов - Причастие за душите - 8 лв. (ТК) Иван Давидков - Лодката на Харон - 5 лв. Иван Попиванов - Захарий Стоянов - 10 лв. (ТК) Огнян Бояджиев - Август - Октомври - 6 лв. (ТК) Снимка 7: Стоян Ц. Даскалов - Република на дъждовете - 4 лв. (ТК) Стефан Дичев - Крепости - 3 лв. Светослав Мичев - Синът на Мария - 4 лв. Севда Севан - Родосто, Родосто. Книга 1 (ПРОДАДЕНА) Светослав Минков - Избрани произведения - 17 лв. (ТК) Свобода Бъчварова - Литургия за Илинден (ПРОДАДЕНА) Стефан Гечев - Мостът - 3 лв. Светомир Бабаков - Улицата с гълъбите - (ПРОДАДЕНА) Стефан Дичев - Непокорени - 3 лв. Стефан Дичев - Пътят към София - 6 лв. (ТК) Снимка 8: Блага Димитрова - Дни черни и бели - 4 лв. (ТК) Блага Димитрова - Пространства - 8 лв. (ТК) Блага Димитрова - Експедиция към идния ден - 14 лв. (ТК) Катарина Лазарова - Гнездо на оси - 4 лв. (ТК) Петър Незнакомов - Тайнственият кораб - 3 лв. (Захабена от времето) Димитър Гулев - Голямата игра - 3 лв. Елена Вапцарова - Спомени за моя син - 4 лв. (ТК) П. Р. Славейков - Избрани произведения (ПРОДАДЕНА) Михалаки Георгиев - Избрани разкази. Том 1 - 10 лв. (ТК) Радослав Михайлов - Изчезване - 4 лв. Кольо Николов - Любов до полуда - 3 лв.

01.03|17:15

0
Книги - Световна и българска класика

www.olx.bg 1 Ловеч

Голям брой книги , световна , българска класика , детски и други ... 1 лв. за брой за цялото количество , за по -малко от 10 броя книги цената е 2,50 лв. за брой .

16.04|06:01

0
Продавам книги - българска литература

www.olx.bg 2 София

- Антология на родопската народна песен - 10 лв. - Ал. Балабанов, И аз на тоя свят. Спомени от разни времена - 2 лв. - Алеко Константинов "Бай Ганю/Разкази", 1940 г., тв. корици - 10лв. - А. Страшимиров "Хоро" - 2 лв. - А. Страшимиров, Повести и разкази - 2 лв. - А. Гуляшки "Златното руно/Седемте дни на нашия живот"- 2лв. - Богдан Филов, Дневник - 6 лв. - Васил Левски "Писма и документи"- 3 лв, - Г. Джагаров, Избрани стихове - 1 лв. - Г. Караславов "Снаха" - 2 лв. - Димчо Дебелянов Стихотворения - 2 лв. - Димитър Димов"Тютюн", 1984 г., част втора - 2 лв. - Емилиян Станев Разкази, 1948 г. - 10 лв. - Ем. Станевван Кондарев". том 2 - 4 лв. - Ив. Вазов, Повести и разкази, 4 тома - 3 лв. на том, 10 лв. за всички - Й. Йовков, Разкази - 6 лв. - Илчо Димитров "За да ни има" - 1 лв. - К. Кеворкян, Събеседник по желание, - 4 лв. - Кирил Христов "Бели дяволи" - 4лв. - Любен Диловвойната звезда" - 2лв. - Искра Баева "Тодор Живков" - 4 лв. - М. Мартинова "Защо се разведохме" - 1лв. - Н. Банков "Виновни и невинни" - 1лв. - Н. Николов "Маски на величията" - 10 лв. - Н. Василев "Алтернизми" - 1лв. - Н. Иванов "Георги Обретенов", - 1 лв. - Н. Хайтов "Капитан Петко войвода" - 2лв. - П. Берон "Сини човечета, червени човечета" - 1лв. - Петър Христозов "Вивият Гешев" - 2 лв. - П. Хилендарски, "История славянобългарска"-3 лв. - Радой Ралин "Ще дойде детето"- 1 лв. - С. Мильов "От дупка в дупка" - 3 лв. - С. Врачански, "Житие и страдание на грешния Софроний"-3 лв. - Ст. Груев, "Корона от тръни"-6 лв. - Ст. Мокрев "От мое време" - 1 лв. - Ст. Костов "Големанов" - 2 лв. - Христо Ботев, Публицистика, 2 т. - 2 лв. на том - Хр. Ботев, Избрано - 4 лв. - Х. Хрелков, Стихотворения, - 1 лв. Отстъпка в цената при покупката на няколко книги.

30.03|15:22

0
Книга Из старата българска литература

bazar.bg София

Много запазена

30.03|18:55

0
„ Тезизисни разработки на теми по българска литература”

bazar.bg 090 София

„ Тезисни разработки на теми по българска литература”, съдържанието е в снимките, цена: 0,90 лв.

28.02|07:14

0
Въпроси на съвременната българска литература- колектив и др.

www.olx.bg 6 София

1. Христоматия по музикална литература с анализи-Лада Брашованова и Пенчо Стоянов, изд.1972 г., неизползвана, отлично запазена - продадена 2. История на българската литература - 2т. изд. на БАН, без забележки, твърди корици - продадена 3. Въпроси на съвременната българска литература - изд. Български писател, без забележки, твърди корици - 6 лв. 4. Въпроси на езиковата стилистика - 2 лв. виж снимки

08.03|10:35

0
Българска Народна Медицина Петър Димков 1,2,3 том в комплект

lot.bg За сметка на купувача

Отлично състояние на комплекта.

01.04|15:42

0
Списание „Българска история“ (брой III, Васил Левски)

www.olx.bg 5 Горна Оряховица

Имам го два пъти, а на това за продан дори не му е махан целофана.

27.02|10:48

0
Книги световна , българска класика и др.-първа част

www.olx.bg 5 Ботевград

Достоевски 10 тома ,не се продават еденични томове – 80лв. Чехов Избрани творби -8 тома Виктор Юго Том2-Клетниците – част 1 - 2 Том3 – Клетниците-част 3- 5 Том4-Човекът който се смее Том5- Морски труженици Том 7- поезия Тургенев Съчинения в 6 тома Тагор – биография- Тагор Избрани творби в три тома Книги на Световна класика: Сага за Форсаитови-Джон Голзуърди Посмъртните записки на клуба ,,Пикуик,,-Чарлс Дикенс Минало и размисли-Александър Херцен Селяни – Владислав Реймонд Величието на Франция- Роберт Мерл Екатерина Велика –Анри Троая Моят Дагестан - Расул Гамзатов Първа любов - Ефим Пермитин Пътешествие на дилетанти –Булат Окуджава Фортуната и Хасинта – Бенито Перес Последният от изчезналите-Баград Шинкуба Шареното куче тича край морето-Чингиз Айтматов Злато и кръв-Пиер Гамара Най-синьото вълшебство-Петя Дубарова Похожденията на Шипов-Булат Окуджава Денят по-дълъг е от век...-Чингиз Айтматов Роман без любов-Сергей Воронин Хотел Шанхай-1и2 част-Вики Баум Камъчета на длан-Владимир Солоухин Благослови животните и децата-Глендън Суортаут Покорното куче-Франсоаз Саган Мървашки песнивец-Валентин Караманчев Изкуството да се разделяме-Вениамин Каверин Моя първа любов,белешак мой,белешак-Борис Михалков Златната роза-Константин Паустовски Падащият скреж-Константин Кудиевски Почти сериозно-Юрий Никулин Ранни жерави-Чингиз Айтматов Майомбе-Пепетела Авария-Иржи Швейда Уреченият ден-Мануел Мехия Валиехо Уайнсбърг,Охайо-Шъруд Андерсън Малкият човек и големите хора-Ливиу Ребряну Спасителят в ръжта-Джеръм Дейвид Селинджър Алексис Зорбас-Никос Казандзакис Бодливото свинче-Джулиан Барнс Цар Въглен-Ъптон Синклер Малко доброта-Донат Шайнер Мълчанията на полковник Брамбъл-Андре Мороа Грозната херцогиня-Лион Фойхтвангер Лисици в лозето-Лион Фойхтвангер-1и2книга Устата ми хубава,очите ми зелени-Джеръм Селинджър Светлина за самотните-Габриел Гафица Улица ‘’тъмните магазинчета’’-Патрик Модиано Царствата на златото-Маргарет Драбъл Нещо като нож,нещо като цвете,изобщо като нищо на света-Уилям Сароян Най-смешният американски роман от края на ХХ век-Джон Ъпдайк Хотел Берлин-Вики Баум Марион живее-Вики Баум Мефисто-Валс-Ярослав Ивашкевич Искрица живот-Ерих Мария Ремарк Избрани творби на Габриел Гарсия Маркес-1и2том-продадени Затворникът-Кърт Вонегът Театрален роман-Михаил Булгаков Йов и плъховете-Лоренц Мак Кларънс-Франсис Брет Харт Калифорнийски разкази-Франсис Брет Харт Гейбриъл Конрой-Франсис Брет Харт Банкери-Артър Хейли Хотел-Артър Хейли Вечерните новини-Артър Хейли Опасно лекарство-Артър Хейли Колела-Артър Хейли Живот по върховете-Артър Хейли Набор 22-Аугуст Кюн Старомодна история-Магда Сабо Стоик-Теодор Драйзер Котешка люлка и Закуска за шампиони-Курт Вонигът Кентърбърийски разкази- Джефри Чосър Вицепрезидентът Бър-Гор Видал Старите моряци-Жоржи Амаду Лигея-Джузепе Томази ди Лампедуза Празни мисли на един празен чочвек-Джером К.Джером Любов и омраза в Бевърли Хилс-Джудит Кранц Американски романи-Торбарите1и2-Харолд Робинс, Цялото кралско воинство-Робърт Пен Уорън и Закуска в Тифани на Труман Капоти Нещата от живота-Пол Гимар Неизвестното на земята-Ж.М.Г.Льо Клезио Пясъчен човек-Жан Жубер В омаята на преображението-Стефан Цвайг В разговор с себе си-Стъдс Търкъл Твоята зора-Олес Гончар Вашингтон, окръг Колумбия-Гор Видал Богата жена-Джорджия Рей Птиците умират сами-Колийн Маккълоу Двете люлки-Емил Ришбург Чериса-Джесика Сен Клер Брулени хълмове-Емили Бронте Джейн Еър-Шарлот Бронте Не без дъщеря ми-Бети Махмуди и Уилям Хофър Индиана-Жорж Санд Чучулигата-Решат Нури Дървото на Магдалена-Армин Мюлер Празнична утрин-Бурхан Арпад Първа бригада-Карел Чапек Страданията на младия Вертер Джони грабна пушката-Долтън Тръмбо Дивият петел-Мишел Турние Големият воден скитник-Ота Павел Ако Бийл стрийд можеше да говори-Джеймз Болдуин Крамър срещу крамър-Ейвъри Кормън Начервени устни-Мануел Пуиг Мрак и мед-Джовани Арпино Великото никога-Елза Триоле Буквар-Гофредо Паризе Стари истории в нова редакция-Лу Сюн Исландски истории-Оулафур Йоухан Сигурдсон Диханието-Томас Бернхард Смъртта на един пчелар-Ларш Густафсон Братя Лаутензак-Лион Фойхтвангер Жерави-Яшар Кемал Годината на синята мишка-Сенгийн Ердене С Розарка-Винцент Шикула Очите на планината-Алфредо Гравина Левачката-Петер Хандке Бог да ви поживи, мистър Роузуотър-Курт Вонигът Хатънголска балада-Абиш Кекилбаев Двоен кръг-Ендре Илейш Монолози-Юхан Смуул Теория на заплахата Посвещението-Бото Щраус Принцеса Дьо Клев-Мадам дьо Лафайет Загасената лампа-Нго Тат То Цигански барон-Мор Йокаи Полярният залив-Вадим Кожевников Бронзовата роза-Едвин Янсон На белия камък-Анатол Франс Моята приятелка кукумявката-Хосе Мурильо Портрет на шункин—Джуничиро Танидзаки Господин Фон О . Хилде слугинята-Гюнтер Рюкер Върхов час-Йежи Ставински Откраднатият куфар-Херман Хесе Самотен ездач-Божидар Томов Презгранично пътуване. Изчезналата миниатюра-Ерих Кестнер Честна измама-Туве Янсон Лошото време-Пол Гимар Моля,не стреляйте по дърветата-Патриша Хайсмит Пеещи бутилчици-Робер Сабатие Смъртта на Декарт-Дейвид Бозуърт Юнашка дреха-Емил Елмазов Шивачът от улица Занаятчийска-Джузепе Бонавири Какаду-Патрик Уайт Секиразада или зимата на горските хора-Едвард Стахура От ловджийската чанта-Рудо Мориц Изчезналият свят-Йозеф Аугуста Щъркел през октомври-Любен Петков Градината на боговете-Джералд Даръл Моето семейство и други животни-Джералд Даръл Пияната гора. Шепнещата земя-Джералд Даръл Диви кинозвезди-Дералд Даръл Птици,животни и роднини-Джералд Даръл Чудеса и тайни-Васил Георгиев Бодливата роза-Николай Хайтов Смълчана пролет-Рейчъл Карсън Сану,Батуре!-Петър Берон Стряха-Славчо Донков Моите верни приятели-Петър Стъпов Яков и дявола-Андрей Гуляшки Улица Петропавловска-Ст.Ц. Даскалов Нож в мастилото-Васил Гаджанов Сватба-Георгий Баженов Магазин за часовници-Владимир Башев Да възседнеш глиган-Николай Хайтов Богат, Беден-Ъруин Шоу Късно Летуване-Боян Болгар Сага за Форсаитови-Джон Голзуърди Уморените коне ги убиват, нали?-Хорас Маккой От две до пет-Корней Чуковски Лондонски противоречия-Ст.Ц.Даскалов Динамит!!!-Михаил Булгаков Сбъднати мечти-Елизабет Адлър Листопад-Решат Нури Гюнтекин Нечто чудесное-Джудит Макнот Горещо утро-Сандра Браун Господарката-Клер Лоримър Брегът на тъмната вода-Нора Робъртс Благодетелите или благотворителната мафия-Елс Де Хрун Тайните на четвъртите в света-Георги Атанасов Поредици от списание журнал за жената Повелителят на конете-Николас Евънс Една нощ в Ориент Експрес-Вероника Хенри-колекция лято-2 Вещицата-Кристина Дод-исторически любовни романи-3 Световни бестселъри Приятелство от пандиза-Оливия Голдсмит-1 Много гот-Кармен Рийд-2 Цената на мълчанието-Айлийн Гоудж-3 Добър в леглото-Дженифър Уайнър-4 Още си секси парче-Индия Найт-5 Мъжът, момчето-Тони Парсънс-7 Сцена на любовта-Джудит Майкъл-8 Да омъжим мама-Оливия Голдсмит-10 Световни бестселъри Връзки в Ел Ей-Джаки Колинс-1 Момент на лудост-Уна- Мери Паркър-2 Мемоарите на една гейша-Артър Голдън-3-продадена Куриерът трябва да умре-Тами Хоуг-4 Съседката-Барбара Делински-5 Чуждото е по- сладко-Адел Паркс-6 Рецепта за живот-Ники Пелегрино-8 Световни бестселъри Някъде в рим-Ники Пелегрино-2 Поредица страсти-6 бр. Пени Винченци: Порочни удоволствия Скандали в Холивуд Почти престъпление Ангели няма Нещо опасно Изкушение Тара-Лесли Пиърс Най-големите лъжи в историята Сексът и градът-Кандис Бушнел Лъки-Джаки Колинс Замъкът на Маслините-Фредерик Ебрар Страсти-Марио Катани Д-р Куин, Лечителката-Дороти Лодън Д-р Куин,Лечителката(Между два свята)-Дороти Лодън Д-р Куин,Лечителката(Когато сърцето говори)-Дороти Лодън Фортуната и Хасинта-1и2 том-Бенито Перес Галдос Шатовалон(Богатството на Берг)-Елиан Рош Нимфата от Капдьой, Магали, Изгнаницата-Марион Дели Всички реки текат-Нанси Кейто Модна къща Елиът-Джийн Марш Модна къща Елиът(През войната)-Джийн Марш Есмералда-Делиа Фиало Болница на Края на града Блейз-Сюзън Джонсън Зимна Венеция-Еманюел Роблес Тъй завърши нашата нощ-Дафни дю Морие Прегърни ме силно-Брийн Джилбърт Магия за обич-Луиз Ърдрич Монахинята-Дени Дидро Любовникът на Лейди Чатърли-Д.Х.Лорънс Завръщане в рая-1,2,3,4 -Розалинд Майлс Джулия-Стева Казаки Мудиани Любов и Сълзи-Оливия Уедсли Трагедия и опиянение в любовта-1,2-Пиер Декурсел Принцеса Тюркоаз-Мириям Хари Касандра-1,2-Делия Фиальо Съпруг по поръчка-Макс дьо Името на розата-Умберто Еко Просяк,Крадец-Уруин Шоу Нуждая се от любов-Клаус Кински Човекът,който много обичаше литературата-Гурам Дочанашвили Синьо и зелено-Юрий Казаков Ида започнем от начало,От себеси не си отивай-Недялко Йорданов Кеворк проговаря Жив съм,ваш съм-Георги Калоянчев Нещо като автобиография-А.Айнщайн Томас Едисон-Л.Д.Белкинд Животът на Леонардо Да Винчи-Джорджо Вазари Алберт Швайцер-Б.М.Носик Галилео Галилей-Ерих Шьонебек Ввлики Откриватели Велики Еретици-А.Варшавски и К.Поничева Разкази за ненужните открития-В.Д.Пекелис

18.03|22:27

0
Историческа, българска проза и детско-юношеска книги

bazar.bg 17 София

1/. "Самуил" книга 1-ва от Димитър Талев. Роман - летопис за края на Първата българска държава. Твърди корици, добро състояние, издателство "Народна култура" - 1958г. ЦЕНА - 17 лв. 2/. Елин Пелин- том 1 и том 2- разкази и разкази и повести. Твърди корици, добро състояние, издателство "Български писател" - 1967г. ЦЕНА - 20 лв. 3/. "Оцеола" от Майн Рид - детско-юношеска литература, приключения, меки корици, много добро състояние - 1978г. ЦЕНА 17 лв.

22.03|16:16

0
Българска литература основни въпроси 3 част- Г. Веселинов

bazar.bg 12 София

Българска литература основни въпроси 3 част- Г. Веселинов,1947г.,изд.Алма Матер,състояние добро-12.00лв. Изпращам по Еконт с 10 % отстъпка.

09.03|23:00

0
ТЕМИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ Българска филология-Български език

www.olx.bg 90 Горна Оряховица

Теми за държавен изпит по български език за завършване на висше образование, специалност-Българска филология. Разработени са лично от мен, при подготовката ми за изпита. Пращам конспект и примерна тема при интерес към обявата.

11.04|15:12

0
Българска Народна Медицина Петър Димков издателство Астрала 4 книги

bazar.bg 125

Петър Димков Българска Народна Медицина отлично състояние - издателство Астрала, меки цветни корици - 4 книги заедно

24.01|05:41

0
Декамерон - 2 тома

www.olx.bg 6 Асеновград

Книгите са на руски език, 1 и 2 том , нови. Имат някои леки забележки, поради дългото съхраняване. Цената е за двата тома.

18.02|23:00

0
И.Вазов 20 тома

www.olx.bg 40 Шумен

Двадесет тома на И.Вазов !За град Шумен достовям на място!Ползвате отстпка на пратките ми през Еконт!

16.02|18:36

0
Три тома на А.Разцветников

www.olx.bg 12 Горна Оряховица

Цената а една книга е 4 лв.

31.03|01:13

0
Избрани творби в 5 тома том 4

bazar.bg 8

Автор: Чарлз Дикенс Издателство: Народна култура 1984 твърди корици 992 страници Домби и син

01.04|12:22

0
КАПИТАЛЪТ (четири тома)

www.olx.bg 78 София

Здравейте, книгите са отпечатани 1956 г. и са в добро състояние, продавам ги в комплект.

22.03|08:40

0
История на България в два тома. Том 2

www.olx.bg 10 София

История на България в два тома. Том 2 Д. Косев, Хр. Христов, Жак Натан, В. Хаджиниколов, К. Василев Година: 1955 Cтраници: 1064

24.03|22:25

0
17 лв днесХристо Ботев,три тома

www.olx.bg 21 Видин

Три тома,луксозно издание под редакцията на Николай Жечев,София,1980 г. Много добро състояние

24.02|15:17
  • >> Следващото

История на вашите искания

Добавена е дата